× Search

Begeleid werken

Voor cliënten die dat wensen en (aan)kunnen, gaan we op zoek naar een werkplek buitenshuis. Er zijn mensen die Begeleid Werk doen in het gewone arbeidscircuit. Zij doen een vorm van vrijwilligerswerk in een bedrijf of organisatie. Zoals bvb. een gemeentehuis, school, rusthuis, crèche, groenzorg... Anderen kunnen terecht op een zorgboerderij waar ze meewerken met de boer.

We zoeken steeds naar een aanbod op maat. Het buitenhuis werken beperkt zich meestal tot een halve of 1 dag per week.

meer info

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek, de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.