× Search

Geschiedenis

1980:   Dagcentrum De Oever startte zijn werking op 1 oktober in de Witgoorsebaan te Achterbroek-Kalmthout. In een groot woonhuis op een boerderij werd dagbesteding georganiseerd voor 12 volwassen personen met een verstandelijke beperking.

1989:   In september van dat jaar verhuisde De Oever naar de nieuwbouw in de Gasthuisstraat 10 te Gooreind-Wuustwezel en breidde gestaag uit van 26 deelnemers naar een tot op heden erkende opvangcapaciteit voor 46 personen. In het begin was er enkel leefgroepwerking, een eigen atelierwerking werd opgezet.

1994:   ‘Tehuis Niet werkenden’ De Regenboog ging op 1 maart van start met 4 bewoners in de gebouwen van het vroegere rusthuis, gelegen aan Moerkantsebaan te Essen. Na een half jaar was een uitbreiding naar 20 personen een feit.

1996:   Verhuis van de Regenboog naar de oude gebouwen van de Bijster in de Nieuwstraat in Essen.

2004:   In de Gasthuisstraat werd een 2 de keer gebouwd: een bijgebouw met mooie riante atelier- en vergaderruimtes werd in gebruik genomen.

2004:   Op 1 september namen 5 deelnemers van het dagcentrum hun intrek in De Kade: een huis in de rij in Gooreind. De Kade werd erkend als project Beschermd Wonen.

2005:   Vzw Spectrum werd op 20 december als ‘nieuwe vzw’ opgericht en is sindsdien de inrichtende macht van de voorgaande voorzieningen en sinds kort ook van De Dijk (zie hieronder).

2010:   In de Gasthuisstraat werd voor een 3de keer gebouwd: met middelen van het VIPA werden een hoofdgebouw en 4 studio’s in 1 jaar tijd gerealiseerd. Sinds 23 april 2010 verblijven de 22 bewoners van de Regenboog eveneens in Gooreind.

2011:   Op 13 juni werd DIO (Dienst Inclusieve Ondersteuning) De Dijk opgestart met 4 bewoners die gehuisvest zijn in een gelijkvloerse woning in het dorp.

2017:    De Vlotter start met een dagwerking voor personen met een handicap in Essen. Een twintigtal personen uit de brede regio Essen zullen er terecht kunnen. Zo kunnen ze dicht bij huis aan dagactiviteiten deelnemen.

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek, de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.