× Search

Nieuwe uitdagingen vragen een aangepaste organisatiestructuur.

Dit geldt ook voor Spectrum: meer vraaggericht werken, de verkniptheid van de zorg (teveel functies en teveel overleg), de schaarse personele middelen, de persoonsvolgende financiering, inclusief werken, netwerken uitbouwen, de verbreding van de doelgroep,...

De 4 hoekstenen van een Innovatieve Arbeidsorganisatie zijn :

Procesgericht organiseren . Klant en product staan centraal.

Verhogen van het lokaal regelvermogen van medewerkers.

Leiderschap gebaseerd op geloof en vertrouwen.

Teams als hoeksteen van de organisatie.

 

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek, de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.