× Search

Dagcentrum De Wroeter

Dagcentrum De Wroeter is een Acitiviteitenboerderij. Zij richten zich naar volwassen mannen en vrouwen met een verstandelijke of sociale beperking, maar met nog veel talenten en mogelijkheden. Na een inspirerend bezoek, hebben we een aangepaste notenkraker meegekregen.Deze hebben we laten namaken in meerdere aantallen.

Ons filmpje van het eerste jaar walnotenatelier heeft hen weer geïnspireerd om een atelier op te starten.

Lees meer

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek, de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.